SANERING GÖTEBORG

Vi är specialister på sanering i Göteborg och erbjuder saneringshjälp i olika former - PCB-, PAH- och asbestsanering. Vi har lång erfarenhet i branschen och därför vet vi hur viktigt det är att rätt åtgärder vidtas - utifrån branschens alla regler.

Kontakta oss idag för att få saneringshjälp av proffs!

IMG_0843

SANERING - ASBEST, PCB, PAH

Är du i behov av sanering? Vi erbjuder Asbest-, PCB- och PAH-sanering, samtliga enligt branschens alla regler.

Vill du ha hjälp med sanering i Göteborgsområdet?