SANERING

Vi på CS Riv är en saneringsfirma som utför sanering i olika former - PCB-, PAH- och asbestsanering i Göteborgsområdet. Oavsett vad som är orsaken till att du behöver hjälp med sanering, är det viktigt att rätt åtgärder vidtas.  Med lång erfarenhet av sanering i alla dess former utför vi säker sanering enligt branschens alla regler.

IMG_0843

SANERING - ASBEST, PCB, PAH

Är du i behov av sanering? Vi erbjuder Asbest-, PCB- och PAH-sanering, samtliga enligt branschens alla regler.

Vi lyssnar på kunden

Vill ni veta mer om vår tjänst?