HISTORIA

Företaget bildades år 1996 och drivs idag av delägarna Ola Landqvist och Peter Säfvendahl.

Så här började det...

Företaget bildades år 1996 och drivs idag av delägarna Ola Landqvist och Peter Säfvendahl.

Sysselsättningen ligger nu på topp och vi hoppas på en vidare positiv framtid av gott samarbete med nya som gamla kunder och beställare. Vi arbetar aktivt med att hela tiden hitta nya, bättre och säkrare metoder att genomföra alla uppdrag. Givetvis alltid med kundens önskemål i fokus och vi försöker hela tiden att överträffa kundens förväntningar. Under 2013 miljödiplomerade vi företaget. Vi är medlemmar i Byggföretagen och all personal använder sig av ID06.

Vi har tillgång till en stor maskinpark och en personalstyrka som har många år inom yrket vilket ger en bra grund för oss att utföra många komplicerade uppdrag på ett oerhört bra sätt. Vi är flera företag inom koncernen som kan komplettera varandra vid behov där alla är specialiserade på var sin del tex maskiner och olika typer av lyft samt transporter av olika material.