VÅRA REFERENSER

Här kan ni se och läsa om några av våra tidigare utförda projekt.

Kvarteret Johanna P3066 2

Kvarteret Johanna

Beställare: NCC Sverige AB

Total rivningsyta i projektet – 35-40 000 m²

Projektet bestod av 4 stycken fastigheter.

En av dessa fastigheter totalrivdes. En av fastigheterna delades på mitten och ena halvan av den fastigheten revs. På en av fastigheterna revs ett utvändigt trapphus. Den fjärde fastigheten revs stomren och översta våningen revs där helt och hållet.

I samband med rivning av fastigheterna så har sanering utförts, totalt har exempelvis cirka 60 ton asbest sanerats under projektets gång.

Vi har utfört mycket håltagningar för nya trapphus, ljusgårdar, hissar med mera.

Återvunnen metall – 725 ton

Projektet pågick Februari 2022 – Augusti 2023

Kvarteret Hernhutaren

Beställare: NCC Sverige AB

Total rivningsyta i projektet – 6500 m²

Totalrivning av 3 stycken fastigheter som satt samman med tilliggande fastigheter i ett kvarter mitt i centrala Göteborg med mycket folk i rörelse runt omkring.

Dessa 3 fastigheter sanerades först då det fanns mycket miljöfarligt material, bland annat asbest, i byggnaderna.

Vi totalrev fastigheterna, utöver den ena fasadväggen som sparades ut mot Kungsgatan. För att kunna riva dessa byggnader mitt i kvarteret fick vi såga loss husen från fastigheterna som skulle stå kvar.

Återbrukat material: Exempelvis dörrar och trappor. 

Total mängd avfall cirka 4000 ton.

Projektet pågick Augusti 2019 - December 2020

IMG_2264
20230928_083402

Nya Kasernen

Beställare: BRA Bygg AB

Total rivningsyta i projektet – 40 000 m²

Gamla Televerket som skulle rivas ut och bli stomrent.

Mycket stora och ibland lite komplicerade håltagningar för ljusgårdar, hissar, trappor, schakter etc.

Total mängd avfall cirka 5000 ton.

Återvunnen metall – 285 ton

Exempel på återbrukat material:

  • 140 st innerdörrar
  • 6 st olika sorters trappor
  • 115 st olika varianter av glaspartier
  • 1250 m² undertak
  • och mycket mera..

 

Projektet pågick April 2021 – Mars 2023

Facklan

Beställare: Aranäs 

Före detta Biografen i Kungsbacka innerstad.

Projektet Facklan är en totalrivning av befintlig fastighet p.g.a. sättningar i konstruktionen. Det har varit en komplex rivning då fastigheten varit ombyggd för olika verksamheter under årens lopp, allt från bank till nu senast biograf.

Återbrukat material: Främst dörrar, diskbänkar och diverse porslin men även trappor, kök och glaspartier.

Vi har sanerat både asbest och PCB i början av projektet.

Allt material har sorterats ut i fraktioner som har körts till godkänd tipp för vidare bearbetning.

Projektet pågick Augusti 2022 - September 2023

Kolla gärna in en video på vår Instagram när vi rev på Facklan.

bild 5

Kom i kontakt med oss

Vill ni veta mer om projekten och vad vi kan göra för er?