PCB-, PAH- & ASBESTSANERING

Vi utför PCB-, PAH- och asbestsanering i Göteborg med omnejd. Läs mer om de olika typer av sanering vi kan hjälpa till med nedan.

Cs riv - foretag

Vi är medlemmar i Sveriges Bygginsdustrier och har kollektivavtal. Vi använder oss också av ID06 för all personal!

sveriges-byggindustrier

ASBEST PCB- OCH PAH-SANERING

Vi hjälper dig med olika typer av sanering - PCB-, PAH- och asbestsanering. Läs mer om våra tjänster nedan.

Behöver du en sanerare? Kontakta oss för saneringsuppdrag.

Asbestsanering

Vi utför asbestsanering i Göteborg med omnejd. Vi har lång erfarenhet av asbestsanering och utför arbetet på ett säkert sätt enligt branschens alla regler.

Vad är Asbest?

Asbest har sedan lång tid tillbaka använts på grund av dess värdefulla tekniska egenskaper så som hög mekanisk hållfasthet och smidighet, hög termisk beständighet, god ljud- och värmeisolerande förmåga samt hög kemisk beständighet:

Asbest förbjöds i Sverige år 1982 på grund av hälsorisker. 

Exempel på material som kan innehålla asbest:

 • Eternitskivor(asbestcementskivor)
 • Murbruk, fix & fog
 • Isolering
 • Fönsterkitt
 • Golvbeläggningar
 • Mattlim

PCB-sanering

Vi utför PCB-sanering i Göteborg med omnejd. Vi har lång erfarenhet av PCB-sanering och utför arbetet på ett säkert sätt enligt branschens alla regler.

Vad är PCB?

PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 olika giftiga och svårt nedbrytbara ämnen, polyklorerade bifenyler. När PCB redan spridits till miljön går det oftast inte att påverka halterna eller ta bort ämnet. Därför måste spridningen stoppas vid källan som ofta är byggnader och utrustning. 

År 1978 förbjöd Sverige användningen av PCB i nya produkter. Först 1995 skärptes kraven så att användning av alla produkter som innehåller PCB förbjöds.

Exempel på material som kan innehålla PCB:

 • Fog
 • Kondensatorer
 • Dörrstängare

PAH-sanering

Vi utför PAH-sanering i Göteborg med omnejd. Vi har lång erfarenhet av PAH-sanering och utför arbetet på ett säkert sätt enligt branschens alla regler.

Vad är PAH?

Polycykliska aromatiska kolväten, ofta förkortat PAH, är en grupp ämnen som finns i stenkol och petroleum samt bildas vid förbränning av organiskt material. Det är aromatiska kolväten med minst två sammankopplade aromatiska ringar som ofta avger en stark lukt. Exponering för material som innehåller PAH kan medföra en ökad risk för cancer.

Exempel på material som kan innehålla PAH.:

 • Förorenade jordmassor
 • Tjär-asfalt
IMG_0843

Vi lyssnar på kunden

Vill ni veta mer om vår tjänst?