PAH-, PCB- & ASBESTSANERING I GÖTEBORG

Vi utför alla typer av sanering – PCB-, PAH- och asbestsanering i Göteborg och Västsverige. Vi är ett saneringsföretag med lång erfarenhet av lyckade saneringsuppdrag.

Behöver du hjälp med sanering?

Tveka inte på att kontakta oss för saneringshjälp, eller läs mer nedan om vilka olika saneringsuppdrag vi kan hjälpa till med.

Cs riv - foretag

Vi är medlemmar i Byggföretagen och har kollektivavtal. Vi använder oss också av ID06 för all personal!

Medlem_left_pos_1

VI UTFÖR PCB-, PAH- OCH ASBESTSANERING

Vi är ett saneringsföretag med lång erfarenhet av sanering och hjälper dig med sanering av flera olika slag: PCB- PAH- och asbestsanering.

Varför ska man välja oss?

 • Vi har över 20 års erfarenhet.
 • Vi utför saneringsarbetet på ett säkert sätt enligt branschens alla regler.
 • Vi använder alltid senaste tekniken och maskinerna.

Behöver du en sanerare? Kontakta oss för saneringsuppdrag.

Asbestsanering – Vad är asbest?

Asbest är ett extremt farligt ämne som man bör undvika att komma i kontakt med. Asbest kan orsaka flera allvarliga och livshotande sjukdomar, som exempelvis cancer.

Asbest användes länge som ett ”mirakelmaterial” i byggbranschen, tills man på allvar fick förståelse för hur farligt det var – Därför är det extremt viktigt att man anlitar certifierade asbestsanerare för att sanera asbest.

När förböjds asbest?

Asbest förbjöds i Sverige 1982 på grund av hälsoriskerna.

Exempel på material som kan innehålla asbest:

 • Eternitskivor (asbestcementskivor)
 • Murbruk, fix & fog
 • Isolering
 • Fönsterkitt
 • Golvbeläggningar
 • Mattlim

PCB-sanering – Vad är PCB?

PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 giftiga och svårt nedbrytbara ämnen: polyklorerade bifenyler.

När PCB redan spridits till miljön går det oftast inte att påverka halterna eller ta bort ämnet helt – Därför måste spridningen stoppas vid källan som ofta är byggnader och utrustning.

När förbjöds PCB?

Användningen av PCB i nya produkter förbjöds i Sverige 1978. Först 1995 skärptes kraven och användning av alla produkter som innehåller PCB förbjöds.

Exempel på material som kan innehålla PCB:

 • Fog
 • Kondensatorer
 • Dörrstängare

PAH-sanering – Vad är PAH?

Polycykliska aromatiska kolväten, ofta förkortat PAH, är en grupp ämnen som finns i stenkol och petroleum, samt bildas vid förbränning av organiskt material.

PAH är aromatiska kolväten med minst två sammankopplade aromatiska ringar som ofta avger en stark lukt. Exponering för material som innehåller PAH kan medföra en ökad risk för cancer..

Exempel på material som kan innehålla PAH:

 • Förorenade jordmassor
 • Tjär-asfalt
IMG_0843

Behöver du hjälp med asbestsanering i Göteborgsområdet?