SÄKERHET

SÄKERHET & HÄLSA

Vårt mål är säkra och hälsosamma arbetsplatser där alla trivs, mår bra och kommer till sin rätt. För att nå dit behövs en tydlig struktur och systematik tillsammans med en kultur där vi bryr oss om varandra.

saker

Detta görs idag

Eftersom byggbranschen är en av Sveriges mest riskfyllda branscher arbetar vi ständigt för att driva våra arbetsplatser på ett ansvarsfullt sätt. Vi sätter upp mål för arbetsmiljöarbetet och strävar efter att vara ledande.

I CS Rivs systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) undersöker, riskbedömer, genomför och följer vi upp verksamheten för att förebygga både ohälsa och olycksfall. Om något upplevs riskfyllt har varje medarbetare en rättighet och en skyldighet att stoppa arbetet. Vi arbetar säkert – eller inte alls.

Samverkan före konkurrens

Vi medverkar i branschens stora samarbetsforum och är aktiva i framtagandet av branschgemensamma standarder och utbildningar. Exempelvis är vi aktiva medlemmar i Sveriges byggindustrier och Branschorganisationen för Byggnadsberedning. Dessutom är vi delaktiga i framtagandet av byggnadsberedningens auktorisation – en unik kvalitetsstämpel för praktisk utbildning i arbetsmiljö och säkerhet för rivare.

”Säkerhetsarbete är inte dyrt, men det är ovärderligt”.

Ola Landqvist, Företagsledare hos CS Riv & Håltagning AB

Välmående hos medarbetare

Vi arbetar för att alla som verkar i CS Riv ska ha ett hållbart arbetsliv. Medarbetare som trivs, mår bra och får rätt förutsättningar kan prestera bra och samtidigt ha energi över för att göra det man tycker är viktigt efter jobbet. Därför arbetar vi med:

Tänk på framtiden

Vill ni veta mer om hur vi jobba med hållbarhet?