POLICY

KVALITETSPOLICY

CS Riv & Håltagning AB ser kvalitetsarbete som en självklar del av vår rivningsverksamhet. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med kvalitet som är en integrerad del i den dagliga verksamheten.

Vi uppfyller mål och fattar beslut enligt dessa vägledande principer:

 • Kvalitetsarbetet sker systematiskt med tydlig struktur.
 • CS Riv & Håltagning ABs leveranser till kund har hög kvalitet och utgör goda referenser för framtiden.
 • Kvalitetsmålen är högt uppsatta för att utveckla effektiva arbetssätt och driva ständig förbättring.
 • Uppföljning och utvärdering genomförs för varje beslutstagande.
 • Dialogen med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter bygger på förtroende och samverkan.
 • Kompetensutveckling säkerställer medarbetarens bidrag till kvalitetsarbetet i sin arbetsroll samt kravställandet på leverantörer.
 • Extern revision är till för att uppfyllas. Lagstiftning ses som ett minikrav.

Denna policy bygger på CS Riv och Håltagning ABs kärnvärden och uppförandekod samt är en del av vårt ledningssystem.

saker
photo-1503424886307-b090341d25d1

MILJÖPOLICY

CS Riv & Håltagning AB ser miljöarbete som en självklar del av vår verksamhet. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med miljö som en integrerad del i den dagliga verksamheten.

Vi uppfyller mål och fattar beslut enligt dessa vägledande principer:

 • Miljöarbetet sker systematiskt med tydlig struktur.
 • Återanvänder och återvinner rivningsmaterial där det är möjligt. Allt annat material ska sorteras och lämnas för vidare destruktion eller slutförvaring.
 • Miljömålen är högt uppsatta för att utveckla effektiva arbetssätt.
 • I samråd med beställare och berörda myndigheter planeras arbetet för att transportlängder minimeras. Produktionsplanering ska således ta stor hänsyn till minimering av energianvändning.
 • Kompetensutveckling säkerställer medarbetarens bidrag till minskad miljöpåverkan i sin arbetsroll samt kravställandet på leverantörer.
 • Extern revision är till för att uppfyllas. Lagstiftning ses som ett minikrav.

Denna policy bygger på CS Riv och Håltagning ABs kärnvärden och uppförandekod samt är en del av vårt ledningssystem.

SÄKERHETSPOLICY

CS Riv & Håltagning AB ser säkerhetsarbete som en självklar del av vår rivningsverksamhet. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med säkerhet som en integrerad del i den dagliga verksamheten.

Vi uppfyller mål och fattar beslut enligt dessa vägledande principer:

 • Säkerhetsarbetet sker systematiskt med tydlig struktur.
 • Vi granskar konsekvent vårt arbetsmiljöarbete och följer upp ohälsa, frånvaro, olycksfall och tillbud.
 • Säkerhetsmålen är högt uppsatta för att utveckla effektiva arbetssätt.
 • Riskanalysarbetet utgör intern styrning och kontroll, som syftar till att identifiera och bedöma de reella risker som kan uppstå.
 • Kompetensutveckling säkerställer medarbetarens bidrag till ökad säkerhet i sin arbetsroll samt kravställandet på leverantörer.
 • Extern revision är till för att uppfyllas. Lagstiftning ses som ett minikrav.

Denna policy bygger på CS Riv och Håltagning ABS kärnvärden och uppförandekod samt är en del av vårt ledningssystem.

20120321_1700

Tänk på framtiden

Vill ni veta mer om hur vi jobba med hållbarhet?