MÅNGFALD & INKLUDERING

MÅNGFALD & INKLUDERING

CS Riv vill bereda byggbranschen för framtiden. Därför är det viktigt att vår arbetsplats speglar samhällets mångfald av människor, och att alla har samma förutsättningar att trivas och utvecklas.

Vårt löfte är att bygga ett bättre samhälle, och vi vet att mångfald och inkludering är en förutsättning för att kunna nå dit. Hos våra kollegor finns en mängd olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder. Det behöver vi för att utvecklas. Morgondagens problem går inte att lösa med dagens lösningar.

I vår bransch finns där 1 kvinna per 100 man. På CS är 3 av 35 kvinnor (ekonomi ej inräknat). Jämställdhetsplan uppdateras var tredje år och verkställs genom rekrytering och kommunikation.

saker

Mångfald är affärskritiskt

Vi behöver förstå våra kunder, tänka nytt och annorlunda. Det är en av anledningarna till varför mångfald är affärskritiskt hos oss. Mångfald, tillsammans med en inkluderande arbetskultur, är en viktig del i våra värderingar och starkt förankrat hos oss på CS riv.

”En inkluderande arbetsplats handlar inte om att vara politiskt korrekt. Det är en förutsättning för framgång.”

Peter Säfvendahl, Företagsledare CS Riv & Håltagning AB.

Tänk på framtiden

Vill ni veta mer om hur vi jobba med hållbarhet?