KLIMATNEUTRALITET

Vårt mål om klimatneutralitet 2045

Klimatfrågan är en av mänsklighetens stora utmaningar och vi har ett ansvar för kommande generationer att bidra med lösningar till branschens utmaningar. CS Riv blev första rivningsentreprenören att börja klimatomställningen och anta målet om klimatneutralitet 2045.

photo-1503424886307-b090341d25d1

För att lyckas i klimatomställningen krävs att vi använder befintliga lösningar i stor skala och att ny teknik och affärsmodeller utvecklas, samt att vi samverkar i vår sektor. Vi har därför varit tydliga med att vi vill uppnå klimatneutralitet i våra rivningar och återbruk, även i vilka drivmedel som våra maskiner drivs av eller vilka hydrauloljor som finns i robotarna.

Även en tusenmila vandring börjar med ett steg. Vi är i början av vår egen klimatresa, men vi vill och kan göra ännu mer i klimatarbetet när vi gör det tillsammans med våra beställare och underleverantörer. Som ett exempel är vi medgrundare till Brattöns Återbruk och har fossilfritt HVO i våra arbetsmaskiner.

Vårt mål omfattar även att vi river miljöanpassat, ökar vår sortering av rivningsavfall samt klimatanpassat vårt kontor, en omställning som är nödvändig för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Upphandlingskrav för mindre avfall

Varje år står byggsektorn för ungefär en tredjedel av hela Sveriges avfall. För en snabbare omställning till ett bättre samhälle ser vi hållbar upphandling som ett kraftfullt verktyg för att förflytta bygg- och anläggningssektorn.

Upphandling med krav inom återbruk kan bidra till att förflytta byggsektorn mot klimatneutralitet och ger oss möjlighet att nå Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. Klimatkraven bör ställas för både byggskedet, driftskedet och rivningen så att hela livscykeln kommer med. Genom att ställa rätt krav, uppmuntra samverkan, ge incitament och följa upp stimuleras utvecklingen av fler hållbara lösningar och aktörer på marknaden.

Projektet avslutades december 2019 och finansierades av Vinnova och leds av Göteborgs Stad genom förvaltningen konsument- och medborgarservice. I projektet ingår även lokalförvaltningen i Göteborgs Stad tillsammans med Framtidenkoncernen, CS Riv och Håltagning samt IVL Svenska Miljöinstitutet. Dessutom finns en bred referensgrupp med forskning, näringsliv och offentlig sektor.

Färdplan för klimatneutral byggsektor

Genom att samla byggsektorn kring en gemensam färdplan kan vi tydliggöra hur byggsektorns olika aktörer, politiker och beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige. Färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2045 är ett avgörande steg för att vi ska kunna uppnå vårt eget klimatmål då det innefattar hela värdekedjan.

På uppdrag av Fossilfritt Sverige ledde Skanska arbetet med att ta fram bygg- och anläggningssektorns färdplan. Den lämnades in tillsammans med andra branschers färdplaner till regeringen i Rosenbad i april 2018. Fler än 100 aktörer i bygg- och anläggningssektorns värdekedja har hittills skrivit på och Sveriges Byggindustrier driver nu arbetet med färdplanen vidare.

Klimatneutral färdplan

Genom att samla byggsektorn kring en gemensam färdplan kan vi tydliggöra för hur vi, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige.

Läs mer om färdplanen för en klimatneutral byggsektor

Tänk på framtiden

Vill ni veta mer om hur vi jobba med hållbarhet?