Våra Tjänster på CS Riv...

 

Vi hjälper dig med Rivning, Sanering och Håltagning mm...

 


 

* Rivning på ett så miljösäkert sätt som är möjligt...

* Tung demolering...

* Håltagning för installationer mm

* Borrning i betong, tegel & sten mm

* Sågning i betong, tegel& granit mm

* Sanering av asbest och PCB...

* Miljö Inventeringar...

* Transporter & Lyft...

* Golvslipning...

 

Vi finnsi i lokaler på Salsmästaregatan 19 B, 422 46 Hisings-Backa.

 

Ni kan alltid maila till oss (se kontaktsidan) eller ringa och ställa frågor. Vi hjälper dig!

 

Välkommen till oss!

Länkar:

 
*
Pågående jobb
*
Referenser - Tidigare Jobb
*
Rivning
*
Sanering
*
Håltagning
*
Maskiner
 

Vi är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och all personal använder sig av ID06.