UTBILDNING

Genom föreläsningar, diskussioner och värderingsövningar ökar du din och dina medarbetares kompetens och förståelse för viktiga miljöfrågor. Utbildningarna hålls på CS Riv & Håltagnings kontor på Ringön i Göteborg. Kursintyg utfärdas alltid.

Grundläggande miljöutbildning

18/3-20, 8:00-12:00
Vår grundläggande miljöutbildning är perfekt för er som vill lära mer om miljö, ska miljödiplomera eller ISO-certifiera er företag. Vi går vi igenom jordens ekosystem, vår livsstil, ekologisk och social hållbarhet, samt samhällets miljöarbete.
Miljödiplomering är ett sätt att arbeta strukturerat med miljöarbete. Diplomeringsarbetet utgår från Svensk Miljöbas kravstandard och är anpassad för små och medelstora företag. Det här grundläggande utbildningen är ett krav för all personal innan man vill bli diplomerad.
Boka direkt: amanda@csriv.se

1
2

Miljöutbildning Fortsättning

8/4-20, 8:00-10:00
Hur kan du och ditt företag minska er miljöpåverkan? Det är ämnet som vi kommer att prata om i fortsättningskursen i miljökunskap. Vi går igenom problemen med hur vi lever idag och fokuserar på vilka metoder man kan ta till för att förbättra både miljö och klimat.
Fortsättningskursen är öppen för alla som har gått kursen Grundläggande miljöutbildning (hos oss eller annan part), som är miljödiplomerade och som vill uppdatera sina kunskaper. Diplomeringsarbetet utgår från Svensk Miljöbas kravstandard, och är anpassad för små och medelstora företag.
Boka direkt: amanda@csriv.se

Skräddarsy en egen utbildning

Våra utbildningspaket Miljöanpassad rivning, Farligt avfall, Asbest, PCB, Kvartsdam och Återbruk finns i kortare och längre versioner. Vi är även godkända som utbildare och kursintyg utfärdas alltid.
Vi kan också skräddarsy utbildningar inom miljö- och hållbarhetsområdet för ditt företag eller din verksamhet. Kontakta oss via detta formuläret eller skriv till amanda@csriv.se för mer information.

3

Tänk på framtiden

Vill ni veta mer om hur vi jobba med hållbarhet?